En
Menu

المكتبة

 مهام المكتبة         

 – تعاون الكلية فى تحقيق رسالتها فى مجالات التعليم والبحث العلمى

 توفر مصادر المعرفة التعليمية والعلمية والثقافية ومواكبة ما يصدر منها فى العالم –

 تنمية مقتنياتها من أوعية المعرفة المختلفة وفقا لاحتياجات المجتمع داخل وخارج الكلية –

 تتعاون مع مكتبة الجامعة فى مجال تبادل وإهداء المطبوعات –

 تيسير وتبسيط المكتبة لروادها والمستفيدين منها من خدمة الاستعارة الخارجية او خدمة الاطلاع الداخلى –

  الحفاظ على نتاج الفكر الانسانى ونشره –